بیست و سومین جلسه هیات مدیره دوره چهارم انجمن صنفی کارفرمایی شهربازی داران ایران

روز سه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ بیست و سومین جلسه هیات مدیره دوره چهارم انجمن صنفی کارفرمایی شهربازی داران ایران با حضور اعضاء هیات مدیره و بازرسین برگزار گردید. طی جلسه موضوعاتی همچون برنامه ها و اقدامات کارگروههای تخصصی انجمن و دیگر موضوعات به بحث و تبادل نظر گذاشته شد .

روابط عمومی انجمن صنفی ؛ کارفرمایی شهربازی‌داران ایران

تلگرام
https://t.me/joinchat/UwhqhL2r5GkP4t2b

اینستاگرام

https://instagram.com/stories/iaapo2020/2648059517072524626?utm_medium=share_sheet