آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی شهربازی‌داران ایران

بدین وسیله از اعضای محترم انجمن دعوت می‌گردد تا در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنف کارفرمایی شهربازی‌داران ایران در روز یکشنبه مورخ 1401/10/18 ساعت 13:00 با دستور جلسه به شرح ذیل به آدرس تهران – کیلومتر 4 اتوبان تهران-کرج، پارک ارم، سالن آمفی تئاتر برگزار می‌گردد؛ حضور بهم رسانید.

دستور جلسه

استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرسی و تصویب آن‌ها

گزارش خزانه دار و تراز مالی منتهی به پایان سال مالی انجمن و تصویب آن

انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

هیأت مدیره انجمن