آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی شهربازی داران ایران نوبت دوم

بدین وسیله از اعضای محترم انجمن دعوت میگردد تا در مجمع عمومی عادی سالیانه صنفی کارفرمایی شهربازی‌داران ایران نوبت دوم در روز دوشنبه مورخه 1401/11/24 ساعت 14:00 با دستور جلسه به شرح ذیل به آدرس: تهران ، کیلومترر 4 اتوبان تهران-کرج، پارک ارم، سالن آمفی تئاتر برگزلر می‌گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه مجمع:

1- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرسی و تصویب آن‌ها

2- گزارش خزانه‌دار و تراز مالی منتهی به پایان سال مالی انجمن و تصویب آن

3- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل

هیأت مدیره انجمن